Kurs: Mentale Prüfungsvorbereitung

Tageskurs: Mentale Prüfungsvorbereitung

Datum: Sonntag, 11. Januar 2015, 09.00 - ca. 17.00

Referentin: Silvia Peter Pfister

Ort: Hombrechtikon ZH

Anmeldeschluss: 31.12.2014

Infos für Anmeldung